Sosyal medya, dijital pazarlamanın vazgeçilmez parçalarından biridir. Büyük, küçük birçok firma ve sektör tarafından sosyal medyanın gücünden yararlanılmaktadır. Sağlık alanı da bu alanlardan yalnızca biridir. Ancak doktorlar ve sağlıkçılar için yapılan sosyal medya yönetimi reklam yasakları bulunmasında dolayı diğer sektörlere göre farklılık göstermektedir. Doktorlar için yapılacak sosyal medya yönetiminde reklam yasaklarına mutlaka dikkat edilmelidir. Aksi halde yüklü para cezaları ile karşılaşılabilir. Bu yazımda doktorlar ve sağlıkçılar için sosyal medya kullanımının öneminden, sağlıkçılar için sosyal medya yönetiminin nasıl yapılacağından, nelere dikkat edilmesi gerektiğinden ve yasalara uygun olarak nasıl dijital çözümler üretilebileceğinden detaylı olarak bahsetmeye çalışacağım.

Doktorlar İçin Sosyal Medya Kullanımı Neden Önemlidir?

Dünyada ve Türkiye’de internet kullanımı oldukça…


Ben tedavileri ile ilgili detaylı bilgi, öncesi sonrası görselleri ve tedavi videoları için tıklayınız.

Ben aldırdıktan sonra iz kalıp kalmayacağı benin uygun yöntemle alınıp alınmadığına, beni alınan kişinin cilt yapısına ve tedaviyi yapan doktorun tecrübesine göre farklılık göstermektedir. Ben tedavisi sonrasında iz kalmaması ya da en az iz kalması için benin yapısına uygun yöntemle ve tecrübeli bir doktor tarafından alınması gerekmektedir.

Beninizi uygun yöntemle aldırmak için mutlaka bütün ben tedavi yöntemlerini uygulayan bir yer tercih etmelisiniz. Aksi halde beninizi aldırdıktan sonra sizi rahatsız edebilecek bir iz veya çukurlukla karşılaşabilirsiniz.

Ben Aldırma Yöntemleri Nelerdir?

Ben tedavisinde kullanılan güncel yöntemler şunlardır; lazer, radyo frekans ve plazmadır…


Kanser dünyadaki ölümlerin ana nedenlerinden birisidir. Yapılan araştırmalar 2008 yılında kanser kaynaklı 8 milyon ölümün kaydedildiğini ortaya koymaktadır. Bu oranın 2030 yılında 11 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Meme kanseri, kanser türleri arasında en sık görülen 2. kanser türüdür. Kadınlar arasında ise en sık görülen kanserdir. Meme kanserinin görülme sıklığı ırk ve etnik kökene göre değişiklik göstermesine karşın yapılan araştırmalar ortalama her 8 kadından birinde (%12,4) meme kanseri görüldüğünü ortaya koymaktadır. [1]

Tüm kanser türlerinde olduğun gibi meme kanseri tedavisinde erken teşhis ve tedavi büyük önem taşımaktadır.


Bu yazımızda saç ekimi ve ekim sonrasında dikkat edilmesi gerekenler, ekim sonrasında ilk yıkamanın nasıl ve ne zaman yapılacağı, saç ekimi sonrasın hangi ürünlerin, nasıl kullanılması gerektiği gibi konular detaylı olarak ele alınacaktır.

Saç ekimi konusuna girmeden önce ise ekimin kimlere yapılmasının uygun olduğundan dolayısıyla da kadın ve erkeklerde görülen saç dökülmesi problemleri kısaca ele alınmıştır.

Ekim yapılan bireylerin, ekim sonrasında köklerin zarar görmemesi için mutlaka saç ekimi sonrasında kullanılmak için özel olarak üretilmiş ürünleri kullanılması önerilmektedir.

Saç Dökülmesi Neden Olur?

Saç dökülmesi kadınlarda ve erkeklerde farklı nedenlerle ortaya çıkan bir sorundur. Bu nedenle saç dökülmesi neden olur sorusunun kadınlarda saç dökülmesi neden olur…


Bağışıklık sisteminizi nasıl güçlendirirsiniz?Bağışıklık sistemi genel olarak insanları mikroorganizmalara karşı savunmada başarılıdır. Ancak bazı durumlarda bağışıklık sistemi de başarısızlığa uğrayabilir. Bağışıklık sisteminin başarısız olması mikropların vücuda bulaşması ve hastalık oluşturması anlamına gelmektedir. Peki bu süreçte bağışıklık sistemine müdahale etmek ve güçlendirmek mümkün müdür? Beslenme alışkanlıkları değiştirilerek bağışıklık sisteminde ne gibi değişimler olur? Vitamin ve bitkisel takviyelerin bağışıklık sistemine etkisi nedir? Beslenme ve vitaminler haricinde bağışıklık güçlendirmek için hayat tarzında ne gibi değişiklikler yapılabilir?


Hemoroid hastalığı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Halk arasında basur olarak bilinen sağlık sorunu tıbbi olarak hemoroid şeklinde isimlendirilmektedir. Hemoroid toplumda oldukça sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Yapılan geniş çaplı araştırmalarda toplumun yaklaşık olarak %14unun hayatının bir döneminde hemoroid şikayeti yaşadığı tespit edilmiştir. [1] Hemoroidal yapılar aslında her sağlıklı insanın makatında bulunan damarsal yapılardır. Bu yapıların aşırı ıkınmaya bağlı olarak genişleyerek makatta sarkması hemoroid hastalığının oluşması anlamına gelmektedir. Hemoroidal yapılar makat içerisinde oluşarak dışarı sarkıyor ise iç hemoroid, makat çevresinde memecikler oluşuyor ise dış hemoroid olarak sınıflandırılır. Bu yazımızda hemoroid hastalığının tedavisinde uygulanan doktor müdahalesi dışındaki bitkisel tedavi, ilaç tedavisi…


İdea Klinik

Türkiye’de devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle sağlık alanında özel kurum ve kuruluşlara olan talep her geçen gün artmaktadır. Haliyle özel sağlık hizmeti veren kurumların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bu durum zaman zaman sunulan hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle başvurulacak sağlık merkezinin detaylı bir şekilde araştırılması hastalar açısından faydalı olacaktır.

Sağlık alanında hizmet veren kurumların bazıları pek çok alanda tedavi hizmeti sunar. Bazıları ise belirli alanlarda uzmanlaşır. Sadece belirli alanlara yönelik sağlık hizmeti veren kuruluşlar bazen hastalar için daha avatajlı olabilmektedir. …


Tırnak batması toplumda birçok insanda görülen bir sorundur. Yapısal olarak basit bir sorun olmasına karşın ağrılı ve rahatsızlık veren bir durumdur. Hatta bazı kişilerde gündelik hayatı sekteye uğratacak düzeyde rahatsızlığa neden olabilmektedir. Batığın olduğu tarafta dayanılmaz ağrı olabilir, özellikle ayakkabı giymek zorunda kalınan kış ayları daha zahmetli olabilmektedir.

Bu yazımızda sorunun neden ortaya çıktığından, nasıl önlem alınacağından ve tedavi yollarından bahsedilecektir.

Tırnak Batması Nedir?

Tırnak batması seyrek olarak el ve daha çok ayak tırnaklarında görülür. Ayak parmaklarından en çok ayakların baş parmağında ortaya çıkmaktadır. Tırnağın bir veya iki tarafından normal yönünde değil de deriye gömülerek uzaması durumudur. Tırnak ete doğru batarak ilerledikçe oluşan…


Sindirim, vücudun yiyecekleri kan dolaşımına karışması için daha küçük parçacıklara böldüğü bir süreçtir.

Yiyeceklerin tamamen sindirimi 24 ila 72 saat arasında bir zaman alır. Bu süre yenen yiyeceklerin türü ve sindirim sorunları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

Bu makalede sindirim sürecinden, potansiyel sindirim sorunlarından ve sindirimi iyileştirmenin yollarından bahsedilmektedir.

Sindiri hakkında bazı bilgiler; vücut genellikle 24 ile 72 saat içinde yiyecekleri sindirir. Sindirim, gıdaların ağzına girmesiyle başlar. Gıdalar mideye girdikten sonra, yiyecek mide asidi ile karıştırılır.


Makat kanaması, makattan kan gelmesi, rektal kanama kişilerde endişe uyandıran ve hayat kalitesini etkileyen bir belirtidir. Bu yazımızda makat kanamasının ne olduğundan ve makattan kan gelmesinin hangi hastalıkların belirtisi olabileceğinden ayrıntılı olarak bahsedeceğiz.

Makattan Kan Gelmesi Nedir?

Rektal kanamalar perianal bölgede ve gastrointestinal sistemde olan kanamalardır. Bu bölgelerde olan kanamalar bazı hastalıkların habercisidir. Bu hastalıklardan bazıları da ciddi ve önlenmesi gereken hastalıklardır.

Rektal kanamalar gaitada(dışkıda) çizgi şeklinde, tuvalet ihtiyacı giderilirken (ağrılı ya da ağrısız) damlama şeklinde veya pıhtı şeklinde ya da tuvalet sonrası temizliği yaparken peçetede görülebilir.

Makatta kanama kabızlık ve hemoroid gibi sık görülen makat hastalıklarına işaret edebileceği gibi bağırsak kanseri, crohn hastalığı…

Sevde KAPU

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store