27 Followers

27 Followers

 • Adnan Çelik

  Adnan Çelik

 • Mesut Yılmaz

  Mesut Yılmaz

  Full Stack Developer — Creative Designer

 • Merve Akpınar

  Merve Akpınar

  Kitap kurdu, filmlere ve müziklere aşık, anıları her zaman saklayan, hayatı seven, güneşin doğuşunu izlemeye bayılan, dünyaya gelişin bir amacı olduğunu düşünen

 • Oguz Kaptan (gezen1adam)

  Oguz Kaptan (gezen1adam)

 • asopia

  asopia

  an ordinary girl who is obsessed with beautiful minds, kind hearts, lovely smiles and all the amazing colours of the world (also a photographer to the bones)

 • Cüneyt Yıldız

  Cüneyt Yıldız

 • Sağlık Kaynağı

  Sağlık Kaynağı

  Sağlık Hakkında Bilimsel Ve Güncel Bilgiler

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store